Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Gdzie? Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

Czerwcowa uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w symboliczny sposób zaznaczyła budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Inicjatorem tego projektu jest Celowy Związek Gmin, zrzeszający 28 gmin województwa zachodniopomorskiego w celu unowocześnienia i efektywniejszego gospodarowania odpadami na tak rozległym terenie.

Do tego wymagającego zlecenia podeszliśmy z pozytywnym nastawieniem, traktując je jako kolejne wyzwanie. Śmiało stanęliśmy do przetargu, a nasz autorski program, wraz z rozplanowaniem całości przedsięwzięcia, spotkał się aprobatą Klienta. Osobliwe miejsce uroczystości jakim był plac budowy obiektu, wymagało swoistego przygotowania – rozplanowania sporej ilości miejsc parkingowych, strefy VIP, wytyczenia bezpiecznych ścieżek dojścia, oraz odpowiedniego umiejscowienia sceny wraz z całą oprawą techniczno – nagłaśniającą. Logistyka była utrudniona o tyle, że prace budowlane przez cały okres przygotowań trwały i zamarły tylko na czas uroczystości. Dla tak prestiżowego wydarzenia, konieczne było profesjonalne zaplanowanie linii i koncepcji marketingowej. Agencja wywiązała się z tego zadania w pełni organizując kampanię reklamową w mediach lokalnych i ogólnopolskich – prasie i Internecie. Zadbaliśmy również o wysoki poziom materiałów informacyjno – promocyjnych, zgodnie z wytycznymi Klienta, które wykorzystywane były podczas całego wydarzenia, między innymi filmu ekologicznego o tematyce związanej z gospodarką odpadami i realizacją inwestycji.

Ceremoniałowi podpisania samego aktu i całej uroczystości uroku dodawała obecność hostess z naszej Agencji, które stanowiły wsparcie dla płynnego przebiegu wydarzenia.

Tego dnia aura nie była zbyt sprzyjająca, ale cała infrastruktura bankietowa, gdzie możliwe było wystawienie cateringu dla zaproszonych VIP’ów i Gości, sprawdziła się doskonale. Czas umilały utwory Czerwonych Gitar zagrane przez zespół coverowy, który zakończył uroczystość.